HEDEFLERİMİZ


Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen ve hedeflenen kulüp olmak.
Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek.
Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, akademik deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak ve yetiştirmek.
Sporcularımızın fiziksel, kültürel, sportif ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak.

Bireylerin, erken çocukluk dönemlerindeki spor desteği; düşünme becerilerini, takım olma bilincini geliştirmekte ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Bu doğrultuda Yıldırımspor Kulübü’nün öncelikli amacı gençlere yöneliktir. Yaklaşık 5000 üyesi olan Yıldırımspor Kulübü , her yıl sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp spor hizmetleri noktasında öncü olmak en birinci hedefleri arasında gelmektedir.

Kabul gören yeni değerler ve uluslar arası standartlar doğrultusunda ileri antrenman yöntemlerini kullanarak geniş ufuklu, yüksek spor kültürüne sahip sporcular yetiştirmek için var gücüyle çalışmaktadır.

Ülkenin ve kurulduğumuz bölgenin en köklü spor kulübü olmak ve çalışmalarını bu doğrultuda dizayn etmek için tüm programlarını tasarlamaktadır.

Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kulüp olmak,

Kaynaklarını verimli kullanarak bilgi ve teknoloji ile donatılmış eğitim vermek,

Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,

Sporcularımızın zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirler almak,

Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,

Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,

Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak.